Wat moet er gebeuren en hoe gaan we dat doen?

Niet moeilijker doen dan nodig is maar wel voorbereid op de toekomst! Daar houden we van.

Analyse in 5 stappen

Als organisatie wil je graag bezig zijn met waar je goed in bent en je niet druk hoeven te maken om alle benodigdheden hierom heen. Echter hebben de keuze welke software(applicaties), koppelingen je gebruikt een grote invloed op hoe effectief je werkzaamheden kan doen. 

Bij deze keuze is het belangrijk om verder te kijken dan de huidige bedrijfsprocessen. Er moet worden gekeken naar de toekomst en naar technische mogelijkheden van de software. 

Stap 1: Eerste kennismaking & inventarisatie

Tijdens onze kennismaking maken we kennis met de werking van jullie organisatie. Hierbij stellen wij gerichte vragen om vast te kunnen stellen wat jullie wensen zijn voor de verre en nabije toekomst en waarom jullie dit willen.

Stap 2: Waar staan we.

We lopen met jullie door de bedrijfsprocessen heen en inventariseren welke software, koppelingen er worden gebruikt bij elke stap. Zo creëren we een goed beeld van de uitdagingen waar jullie tegen aanlopen.

Stap 3: Wat willen we.

We kijken hierbij naar de ultieme wens zonder dat we nadenken over eventuele (technische)beperkingen. Nadat we dit in kaart hebben gebracht gaan we bekijken wat er mogelijk is. Hiervoor stellen we vast welke mijlpalen er zijn en in welke kwartaal jullie deze mijlpijlen zouden willen realiseren. 

Stap 4: Hoe gaan we dit oplossen.

Op basis van de gedefinieerde mijlpijlen hebben twee verschillende invalshoeken.

Verbeteren huidige situatie

Omdat de gewenste situatie nog even op zich kan laten wachten kijken we eerst of we de huidige situatie kunnen verbeteren.

Denk hierbij aan het realiseren van een koppeling tussen een of meerdere systemen. Het invoeren van monitoring op bestaande processen. Deze aanpassingen kunnen de druk verlichten en ruimte creëren om aan de gewenste situatie te werken.

Gewenste situatie

Op basis van de mijlpijlen die wij samen met jullie hebben bepaald gaan we kijken wel mogelijke oplossingsrichtingen er zijn. Hierbij kijken we naar de volgende punten.

  1. Bestaande software pakketten
  2. Bestaande koppelingen
  3. Low code / no code koppelingen
  4. Maatwerk koppelingen
  5. Maatwerk software

Stap 5: Plan de campagne

We stellen en plan de campagne en bespreken dit samen met jullie. Hierbij geven we ook een schatting van de verwachten doorlooptijd en kosten. 

 

Advies

Ben je opzoek naar een eerlijke en kritische blik, een second opinion of heb je behoefte aan een sparring partner? We gaan graag met je in gesprek over ge mogelijkheden. We sluiten je niet op in een lange termijn contract en vragen geen torenhoge commitment van je. Gewoon goed een eerlijk advies waardoor je klant blijft bij ons.