Software development

Spring IT houdt zich hoofdzakelijk met frontend en backend development bezig. Wij maken hierbij gebruik van verschillende technieken. De techniek die wij gebruiken is afhankelijk van het probleem wat we oplossen. Voorafgaand aan de ontwikkeling van een applicatie wordt er vaak een analyse gedaan. Op basis hiervan gaan we aan de slag.

Frontend development

Het maken van verschillende soorten frontends ook wel user interface(UI) genoemd doen wij in op basis van Angular. Angular is een framework waarmee frontend gemaakt kunnen worden. Er is ruime ondersteuning voor verschillende soorten applicaties. Van enterprise applicaties, websites, webapps tot aan het van een web component aan toe.

Butler Angular Front End
Voorbeeld Frontend van Butler.tv 

Backend development

Een backend is de kern van het systeem. Websites, apps en andere applicates halen en slaan hun data op in de backend. Het uitwisselen van informatie tussen de frontend en backend gebeurd vaak middels een API. 

Spring IT ontwikkeld de backend op basis van Microsoft .NET technologie. De programmeertaal die wij hier voor gebruiken heet C#(uitgesproken als C Sharp). Met deze technologie zijn we in staat alle mogelijk soorten oplossingen te bouwen.

Applicaties

Het ontwikkelen van een applicaties is vaak een combinatie uit een frontend en een backend. De frontend wordt haal informatie op via een API. Je kunt hierbij denken aan een webshops, productie systemen, transport  management systemen, etc. Deze systemen leveren informatie aan die getoond worden in de frontend. Gebruikers kunnen wijzigingen doorvoeren die middels de API worden doorgegeven aan de backend.

Koppelingen

Er zijn ook koppelingen(api's) die gebruikt worden om informatie te ontsluiten voor andere systemen. Om verschillende systemen aan elkaar te koppelen wordt er vaak een koppeling geschreven. Dit wordt ook wel een integratie tussen twee systemen genoemd. Deze koppelingen kunnen op verschillende wijze worden gerealiseerd. Een koppeling kan als maatwerk oplossing worden ontwikkeld maar het is ook goed mogelijk om een no code / low code oplossing te realiseren. Ook is een combinatie tussen beide mogelijk.

Ian Battaglia 9Drs5e Rguc Unsplash
Backend draaien vaak in grote datacenters

Applicatie

Een applicatie bestaat in veel gevallen uit een frontend en backend die samenwerken maar kunnen los van elkaar worden ontwikkeld. Wil je meer weten over ontwikkeling van een frontend en/of backend neem dan contact met ons.