Backend

Een backend is de kern van het systeem. Dit onderdeel is vaak onzichtbaar voor de gebruiker. Websites, apps en andere applicates halen en slaan hun data op in de backend. Het uitwisselen van informatie tussen de frontend en backend gebeurd vaak middels een API