Privacy policy

In deze privacy policy leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken je in deze privacyverklaring duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Inleiding

Spring IT is een dienst van de onderneming Spring IT Solutions BV, gevestigd te Zwolle (hierna: “Spring IT”). Spring IT respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website https://spring-it.nl (hierna: "Website"). Spring IT gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor doeleinden, zoals in dit Privacy Statement zijn omschreven. Het gebruik van Spring IT valt onder het Nederlands recht. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Inhoudsopgave

 1. Wat is de dienst Spring IT?
 2. Welke persoonsgegevens worden door Spring IT verwerkt?
 3. Voor welke doeleinden verwerkt Spring IT persoonsgegevens?
 4. Deelt Spring IT jouw persoonsgegevens met derden?
 5. Van welke organisatie ontvangt Spring IT persoonsgegevens van jou?
 6. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
 7. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Spring IT deze?
 8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Spring IT?
 9. Hoe beschermt Spring IT jouw gegevens?
 10. Welke rechten heb je?
 11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
 12. Waar kun je terecht voor vragen en verzoeken?

1. Wat is de dienst Spring IT?

De dienst Spring IT is een product van Spring IT Solutions BV; de exploitant. De dienst is een platform voor narrowcasting in de breedste zin van het woord.

2. Welke persoonsgegevens worden door Spring IT verwerkt?

 • Als je als klant gebruikmaakt van Spring IT, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Je voor- en achternaam;
 • Je e-mailadres;
 • Je internetbrowser en apparaattype;
 • Overige persoonsgegevens welke je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Als je als klant een dienst afneemt bij Spring IT worden de volgende persoonsgegevens en bedrijfsgegevens verwerkt:

 • Je adresgegevens;
 • Bedrijfsnaam;
 • Kamer van Koophandel nummer;
 • BTW nummer;
 • Je betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer).

Als je gebruikmaakt van de Website, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;

 • Gegevens over je activiteiten op de website(s);
 • Je internetbrowser en apparaattype.

3. Voor welke doeleinden verwerkt Spring IT persoonsgegevens?

Spring IT verwerkt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Je gegevens worden alleen voor onderstaande doeleinden verwerkt.

 • Het verwerken van betalingen;
 • Het opstellen van facturen;
 • Het toesturen van informatie onze dienstverlening;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.

4. Deelt Spring IT jouw persoonsgegevens met derden?

Spring IT zal je gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Spring IT behoudt zich het recht voor (een deel van) je gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) de Website, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Spring IT zal zich inspannen, indien je gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, je hiervan op de hoogte te stellen. Bijvoorbeeld door een bericht op de Website te plaatsen of een advertentie in een landelijk dagblad.

Spring IT kan (een deel van) je gegevens echter wel verstrekken aan derden indien deze gegevens die nodig zijn voor de uitvoer onze dienstverlening. Je gegevens worden gedeeld met:

 • MoneyBird
 • Mollie
 • CampaignMonitor

5. Van welke organisatie ontvangt Spring IT persoonsgegevens van jou?

Als je gebruikt maakt van de social media login, ontvangen wij jouw e-mailadres van deze partij. Wij ondersteunen de volgende social media logins.

 • Google
 • LinkedIn
 • Facebook

6. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Buter.tv bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Indien er geen noodzaak voor het langer bewaren van je persoonsgegevens zullen wij binnen 4 weken overgaan tot het anonimiseren van deze gegevens.

7. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Spring IT deze?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op je harde schijf door het systeem van de website die je bezoekt. Een cookie bevat informatie over jouw bezoek aan de Website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar je het van hebt gekregen. Een cookie laat de Website zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt de Website jouw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Spring IT haar Website en diensten afstemmen op jouw wensen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

7.1 Google Universal Analytics

Spring IT maakt gebruik van Google Universal Analytics om inzicht te krijgen hoe onze website wordt gebruikt en wat het effect is van advertenties op Google Adwords. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een specifieke gebruiker. Er worden geen persoonsgegevens verzameld door middel van Google Analytics. Je kunt er ook voor kiezen om de cookie van google analytics niet te accepteren. Je kunt hier meer over lezen in ons cookie-beleid.

8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Spring IT?

De Website bevat links naar websites van derden. Spring IT is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

9. Hoe beschermt Spring IT jouw gegevens?

Spring IT draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Welke rechten heb je?

Je hebt het recht Spring IT te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. Spring IT zal op dit verzoek schriftelijk of per e-mail in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kun je Spring IT verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij je in jouw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal Spring IT in ieder geval binnen vier weken reageren.

11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien Spring IT mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

12. Waar kun je terecht voor vragen en verzoeken?

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van Spring IT, dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@spring-it.nl